Komitet organizacyjny

Ryszard Łopian – pomysłodawca imprezy, przewodniczący komitetu organizacyjnego, odpowiedzialny za logistyczne zabezpieczenie przygotowania i przebiegu maratonu.

Andrzej Żeleźnikow – komandor „Twardziela Świętokrzyskiego”, odpowiedzialny za jego przebieg i nadzorujący pracę na punktach kontrolnych.

Sebastian Ubysz - wspomagający działania przewodniczącego komitetu organizacyjnego i komandora "Twardziela Świętokrzyskiego".

Tomasz Brzozowski – informatyk.

Pozostali organizatorzy: Maciej Lewandowski, Magdalena Kowalczyk, Kazimierz Sławiński, Krzysztof Kowalski, Wiesław Tokar, Katarzyna Rak, Zbigniew Borowiec, Karol Łopian, Andrzej Szymański,, Joanna Burtnik, Maciej Toborowicz, Grażyna Toborowicz, Dorota Osmoła, Piotr Osmoła, Konrad Żeleźnikow, Andrzej Armada, Urszula Zychowicz, Kamila Oleś-Grela, Mirosław Kubik, Sebastian Fert, Renata Gębska, Jolanta Gębska, Marta Skrzypczyk i kilkunastu studentów z WSEPiNM