Komitet organizacyjny

Ryszard Łopian – pomysłodawca imprezy, przewodniczący komitetu organizacyjnego, odpowiedzialny za logistyczne zabezpieczenie przygotowania i przebiegu maratonu.

Andrzej Żeleźnikow – komandor „Twardziela Świętokrzyskiego”, odpowiedzialny za jego przebieg i nadzorujący pracę na punktach kontrolnych.

Tomasz Brzozowski – informatyk.

Pozostali organizatorzy: Maciej Lewandowski, Magdalena Kowalczyk, Kazimierz Sławiński, Krzysztof Kowalski, Wiesław Tokar, Katarzyna Rak, Zbigniew Borowiec, Lena Skibińska-Opoka, Karol Łopian, Andrzej Szymański,, Joanna Burtnik, Maciej Toborowicz, Maciej Pękowski, Dorota Osmoła, Piotr Osmoła, Konrad Żeleźnikow, Andrzej Armada, Justyna Sagan, Mirosław Kubik, Sebastian Fert i kilkunastu studentów z WSEPiNM